'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

श्रीमंत दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचे कुसाजी महाडीक यांना पत्रराजश्री कुसाजी माहाडीक
गोसावी यांसी
अखंडीत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य
श्नो। बाजीराव रघुनाथ प्रधान आशिर्वा
द सु॥ आर्बां मयातैन व अलफू तुमचे प्र
योजन असे तरीं देखत पत्र हुजूर निघो
न येणे जाणिजे छ २० शाबान बहुत का
ये लिहीणे । लेखनसीमा ।
श्रीमंत बाजीराव रघुनाथ उर्फ दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचे कुसाजी महाडीक यांना पत्र

लिप्यंतर : कौस्तुभ कस्तुरे