श्रीमंत गोपिकाबाईसाहेब पेशवे


गोपिकाबाईंचा जन्म १७२५ सालचा. वाईच्या भिकाजीराव शामजी रास्त्यांची ही मुलगी. पेशवे घराण्याच्या हकीकतीनुसार दि. ११ जानेवारी १७३० रोजी वाई येथे शाहु महाराजांच्या उपस्थितीत नानासाहेब आणि गोपिकाबाईंचा विवाह झाला.

श्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ पेशवेश्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ पेशवे


बाळाजी विश्वनाथ हे श्रीवर्धनकर चित्पावन भट घराण्यातील पहिले पेशवे. उपलब्ध माहिती आणि काही त्रोटक उल्लेखांवरून यांचा जन्म १६६० च्या आसपास झाला असावा. बाणकोट खाडीच्या उत्तरेस असणार्‍या श्रीवर्धन या गावच्या या भट घराण्याकडे पिढीजात श्रीवर्धन आणि हरिहरेश्वर या गावांची देशमुखी होती. महादजी विसाजी भट यांच्यापासून भट घराण्याची माहिती मिळते. पेशव्यांच्या एका हकीकतीमध्ये महादजी विसाजींचे पुत्र परशुराम महादजी आणि नातू विश्वनाथ उर्फ विसाजी परशुराम हे शिवाजी महाराजांच्या चाकरीत असल्याचा उल्लेख आढळतो