'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

त्रिंबकजी डेंगळे यांचे ठाण्याहून पलायन.

गंगाधरशास्त्र्याच्या खुनाच्या गुन्ह्याखाली एलफिन्‍स्टनने त्रिंबकजी डेंगाळ्यांना अटक करण्याचा धोशा लावून अखेरीस त्रिंबकजी इंग्रजांच्या स्वाधिन झाले. यानंतर त्रिंबकजींना ठाण्याच्या कैदेत ठेवले असताना त्रिंबकजी पळून गेले आणि गुप्तपणे बाजीरावांना मदत करू लागले. त्रिंबकजी कसे पळाले याबबत पेशवे  दफ्तर खंड ४१ मध्ये त्यांचे स्वतःचेच पत्र उपलब्ध असून त्यात आपण कसे पळालो हे त्रिंबकजी सांगतात.पत्र वाचण्यासाठी पुढील फोटोवर क्लिक करावे.

- कौस्तुभ कस्तुरे