'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धातील बातमीपत्रे


तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धादरम्यान श्रीमंत बाजीराव रघुनाथ पेशव्यांना हरघडी घटनांचे अखबार अथवा बाताम्या दिल्या जात होत्या. अशीच डिसेंबर १८१७ मधील पुढील ३ बातमीपत्रे.. यातून बाजीरावसाहेबांची तयारी आणि हेरखात्याची तसेच खबरगीरांची तत्परता दिसून येते.बातमीपत्र क्र १पुरवणी बातमीपत्र क्र २


 पुरवणी बातमीपत्र क्र ३*  पत्रातील मजकूर वाचण्यासाठी फोटोवर क्लिक करावे.
*  स्रोत : पेशवे दफ्तरातील निवडक कागदपत्रे खंड ४१
- कौस्तुभ कस्तुरे
kasturekaustubhs@gmail.com