तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धातील बातमीपत्रे


तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धादरम्यान श्रीमंत बाजीराव रघुनाथ पेशव्यांना हरघडी घटनांचे अखबार अथवा बाताम्या दिल्या जात होत्या. अशीच डिसेंबर १८१७ मधील पुढील ३ बातमीपत्रे.. यातून बाजीरावसाहेबांची तयारी आणि हेरखात्याची तसेच खबरगीरांची तत्परता दिसून येते.बातमीपत्र क्र १पुरवणी बातमीपत्र क्र २


 पुरवणी बातमीपत्र क्र ३*  पत्रातील मजकूर वाचण्यासाठी फोटोवर क्लिक करावे.
*  स्रोत : पेशवे दफ्तरातील निवडक कागदपत्रे खंड ४१
- कौस्तुभ कस्तुरे
kasturekaustubhs@gmail.com