'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

सरदार धुळपांचे मराठी आरमार

इ.स. १७५६ मध्ये तुळाजी आंग्र्यांच्या अंतासोबतच मराठी आरमार संपूर्ण संपले, नानासाहेबांनी मराठी आरमार नष्ट केले वगैरे अनेक गैरसमज आपण ऐकतो. पण तुळाजीच्या नंतरही मराठी आरमार तितकेच समर्थ होते, इतकेच नाही तर या आरमारात पूर्वीइतक्याच ताकदीच्या निरनिराळ्या नौका आणि नौसैनिक होते हे पुढील यादीवरून स्पष्ट होते.


स्रोत : इतिहाससंग्रह, पुस्तक दुसरे, अंक नववा (एप्रिल १९१०), लेखांक २८