'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

प्रणाम स्वातंत्र्यवीरा !


मायभूमीचे कृतार्थ जीवन,
घेतलेस त्वां जरी हे दर्शन,
उगाच संभ्रम हा दावी मन,
नजरबंदीचा खरा...
आर्जव हेचि तुम्हांस करितो,
प्रणाम स्वातंत्र्यवीरा !

देव, देश अन धर्म बुडाला,
देशभक्त हा परवश झाला,
कुणास पारावार न उरला,
पाही आपुले घरा ...
आर्जव हेचि तुम्हांस करितो,
प्रणाम स्वातंत्र्यवीरा !

एक लक्ष हे नजरेपुढती,
कधीच नच घडली विश्रांती,
तुम्हीच केली ही युगक्रांती,
तीच मागुती करा ...
आर्जव हेचि तुम्हांस करितो,
प्रणाम स्वातंत्र्यवीरा !

स्वप्न दिसे हे मनी कल्पांती,
आत्मबलाची नाच हि भ्रांती,
एक शब्द तो द्या हो मजप्रती,
'आशीर्वाद' हा खरा ... 
आर्जव हेचि तुम्हांस करितो,
प्रणाम स्वातंत्र्यवीरा !(२८ फेब्रुवारी २०११)
© कौस्तुभ कस्तुरे । www.kaustubhkasture.in