'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

अंतरंग ...

२०१०चा नोव्हेंबर महिना. काही ओळखीच्या लोकांसोबत शिवथरच्या त्या पवित्र घळीत दुपारच्या वेळी शांतपणे बसलेलो असताना सुचलेले शब्द.. पी.दि ते ब्रह्मांडी म्हणतात ना, त्यातलंच काहीसं. बहुदा, समर्थांनी त्यावेळी मला माझ्याच अंतरंगात डोकावून पाहण्याची बुद्धी दिली असावी..


मी कोण आहे ?

निळ्याशार नभांगणातील, मी तो शुभ्र मेघ आहे,
गूढ शांत सागराची, गर्भखोली मीच आहे !
धरित्रीच्या उदरातील तप्त रसही मीच आहे,
भास्करच्या दिव्यतेजाचा किरणही मीच आहे !

अणूमधल्या दिव्यकणांचा भार तोचि मीच आहे,
प्रथ्वीच्या भूगोलाचा आधार तोचि मीच आहे !
हिमालयाच्या मऊपणातून उभा असलो तरीही,
वज्रशक्तीच्या मनाचा सह्याद्री तो मीच आहे !!

वेद विद्या जाणतो जो, ब्रम्ह तोचि मीच आहे,
कैलासाच्या अधिपतीचा शैव तोचि मीच आहे !
हे उकलले गूढ, मनीच्या अंतरंगी पाहताना,
श्रीकृष्णाच्या मौक्तिकेतील 'कौस्तुभमणी' मीच आहे !!


(२४ नोव्हेंबर २०१०)
- © कौस्तुभ कस्तुरे