'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

श्री शिवयुगान्त

हनुमानजयंतीचा तो दिवस.. वरकरणी नेहमीसारखाच भासणारा, पण वज्राहूनही कठीण असलेल्या रायगडाचं हृदयही हेलावून सोडणारा.. साऱ्या जबाबदाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर सोपवून महाराज ईश्वराचं नामस्मरण करत पलंगावर पहुडले होते. एक अस्पष्ट, धूसर काळी सावली हळूहळू त्यांच्या रोखाने पुढे सरकत होती.. महाराज निजल्या जागेतून त्या सावलीकडे पाहत होते, आणि पाहता पाहता आपण लहानपणापासून केलेल्या स्वराज्याच्या त्या प्रचंड उठाठेवीचे प्रसंग त्यांच्या डोळ्यासमोर तरळू लागले..  


सह्याद्रीच्या कडेकपारी चैतन्याचे मळे बहरले,
शिंपले गेले रक्त, अनं दगडासही अंकुर फुटले !
महाराष्ट्राच्या मनात गुंजे, एक मंत्र अन एकच कर्म,
शिंगे, तुताऱ्या, डंके गर्जती, स्वराज्यधर्म ! स्वराज्यधर्म !

आठविता त्या पराक्रमासी, मनी तो हरवूनी गेला.. 
किती आल्या कृद्धसेना, महाराष्ट्रासी बुडवायाला !
जण होऊनि एक जाहली मनें, पेटली काया.. 
खड्ग घेऊनि हात नाचती, जणू महादेवाची छाया !

परी, आज नभीचे तेज उतरले, थबकलेही वारे.. 
पैलतीरावर नजर फेकता, तुटले बांध सारे !
क्षणभर दिसता सावलीस, तो हसला खिन्नपणे.. 
बोट धरुनी न्यावया आला, मृत्यू चल म्हणे !!

(२४ एप्रिल २०१०)
- © कौस्तुभ कस्तुरे