'समर्थ'ची प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी दि. ३० मे २०१९ पर्यंत पुढील दुकानांमध्ये सुरु आहे

अक्षरधारा बुक गँलरी, पुणे । पाटील एंटरप्राईजेस, पुणे । उज्ज्वल बुक डेपो, पुणे । न्यू नेर्लेकर बुकसेलर्स, पुणे । नेर्लेकर बुक डेपो, पुणे । अशोक अनंत नेर्लेकर, पुणे । वर्मा बुक सेंटर, पुणे । उत्कर्ष बुक सर्व्हीस, पुणे । अभंग बुक डेपो, पुणे । पुस्तकपेठ, पुणे । सरस्वती ग्रंथ भांडार, कल्याण । मॅजेस्टिक बुक हाऊस, डोंबिवली । गद्रे बंधू, डोंबिवली । श्रद्धा प्रकाशन, डोंबिवली । विनीत बुक डेपो, डोंबिवली । मँजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे । आयडियल बुक कंपनी, दादर, मुंबई । भारतीय पुस्तकालय, लातूर । मराठी दालन, लातूर । साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर । मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर । बुक गंगा, पुणे । जितेंद्र जैन, औरंगाबाद । प्रशांत सबनीस,सातारा । भूषण उद्योग, अकोला । महाराष्ट्र बुक डेपो, पुणे । उदय एजन्सीज, अहमदनगर । अभिनव बुक डेपो, नाशिक । जवाहर बुक डेपो, विलेपार्ले

वसई घेतल्यानंतर चिमाजी अप्पांनी ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर यांना लिहीलेले पत्र

वसईचा किल्ला पोर्तुगिजांच्या ताब्यातून सोडवल्यानंतर चिमाजीआप्पांनी ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर यांना दिलेले ईनामपत्र .. "वसई स्वामींच्या आसिर्वादे.." इथपासून पुढचे अक्षर अप्पांचे आहे..
श्री


श्रीमंत माहाराज श्री       परमहं
स बावा स्वामीचे सेवेसी
चरणरज चिमणाजी बलाल कृतानेक विज्ञा
पना येथील वर्तमान तागाईत वैशाख वद्य
प्रतिपदा पावेतो माहाराजांचे आसिर्वादे
करून येथास्तित असे विशेष स्वामींचे
आज्ञेप्रमाणे श्रीनिवास मेहर यांजसमागमे
पुतल्या                         रुपये
        १२५                        १२५
येकून सवासें पुतल्या व सवासे रुपयें पा
ठविले आहेत सेवेसी प्रविष्ट जाहलीयांचे
उतर सादर केले पाहीजे वसई स्वामीं
च्या आसिर्वादे फते जाली यां
चे वृत विस्तारे काल लेहून से
वेसी विनंतीपत्र पाठविले आ
हे ते पुण्याहून रा। अंताजी ना
रायेण यानी स्वामीचे सेवे
सी पावते केलेच असेल सेवेसी
श्रुत होये हे विज्ञापना
                            लिप्यंतर: कौस्तुभ कस्तुरे

All rights reserved by Kaustubh Kasture